Verzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering vergelijken

 • Vergelijking door een gediplomeerd adviseur
 • 100% onafhankelijke bemiddeling
 • Bedenktijd van 30 dagen na uw aanvraag
Offerte aanvragen
blocks
Ziekteverzuim

Dé ziekteverzuimverzekering specialist

Welke ziekteverzuimverzekering is voor u de beste keuze?  Hierbij moet er niet alleen gelet worden op de prijs, maar zeker ook op de kwaliteit. De ziekteverzuimverzekering beschermt de financiële toekomst van uw onderneming.

U kunt bij verschillende verzekeraars offertes aanvragen, maar het kan eenvoudiger. U kunt er namelijk ook voor kiezen om ons een offerteverzoek te sturen. Wij vergelijken de grootste verzekeraars op het gebied van verzuimverzekeringen. Hierdoor ontvangt u van ons altijd een goed voorstel.

U heeft het gemak en bespaart veel tijd, wij zorgen voor een offerte met een scherpe premie en goede polisvoorwaarden. Ook voor de verdere begeleiding en het opzeggen van de oude verzekering nemen wij werk uit handen.

Een ziekteverzuimverzekering aanvragen

stap 1
U vraagt een offerte bij ons aanVul uw gegevens in voor een vrijblijvende offerte. Dit kost slechts enkele minuten van uw tijd. Na ontvangst nemen wij telefonisch contact op om uw situatie door te spreken.
stap 2
Wij maken een offerte op maatOnze experts vergelijken meerdere verzuimverzekeraars en maken een offerte op maat. Wij bespreken de verschillen tussen de verzuimverzekeringen met u door.
stap 3
De verzekering wordt aangevraagd Als u akkoord gaat met ons voorstel vragen wij de verzekering samen met u aan. Uiteraard begeleiden wij u bij het opzeggen van een oude verzekering.

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Als werknemers door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken, heeft u als werkgever een doorbetalingsverplichting gedurende twee jaren. De ziekteverzuimverzekering draagt deze lasten voor een groot deel.

Vanuit de verzekeraar wordt u geholpen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Samen met de verzekeraar kan het ziekteverzuim verlaagd worden.

Welke verzekeringsvormen zijn er?

U kunt kiezen tussen twee verschillende verzekeringsvormen, namelijk:

 • de stop loss verzekering;
 • de conventionele verzekering

Het verschil is hoe de verzekeraar een eigen risico bij u in rekening brengt. Bij de conventionele verzekering heeft u een aantal dagen eigen risico. Gedurende deze dagen volgt er nog geen uitkering en drukt de uitkering op uw onderneming. Bij de stop loss verzekering betaalt de verzekeraar uit als de doorbetaling een vooraf afgesproken bedrag overtreft.

De stop loss verzekeraar is vooral geschikt voor werkgevers met meer dan 50 werknemers en de conventionele verzekering voor kleinere werkgevers.

WIA uitkering

Hoe werkt de WIA?

Na twee jaar ziekte stopt de doorbetalingsverplichting van de werkgever. Vervolgens heeft de zieke werknemer recht op een WIA-uitkering. De WGA-uitkering geldt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de IVA-uitkering bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Werknemers die meer dan 80% en blijvend arbeidsongeschikt zijn hebben in de IVA recht op 75% van het laatst verdiende loon (tot het maximum dagloon). De uitkering blijft doorlopen tot pensioenleeftijd of tot de mate van arbeidsongeschiktheid afneemt. Werknemers die tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een WGA-uitkering.

Wat wordt er onder de WGA-uitkering verstaan?

Er vallen drie verschillende uitkeringen onder de WGA, namelijk:

 • Loongerelateerde uitkering – De uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende loon tot het maximum dagloon. Na twee maanden zakt de uitkering naar 70%. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Daarna volgt één van de volgende uitkeringen.
 • Loonaanvullingsuitkering – De werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en daarnaast ontvangt hij of zij inkomen uit dienstverband. Het UWV stelt vast wat de arbeidsongeschikte ondanks de ziekte of beperking nog kan verdienen (=restverdiencapaciteit). Als er minimaal 50% van het vastgestelde inkomen wordt verdiend, bestaat er recht op een loonaanvullingsuitkering.
 • Vervolguitkering – Als het de arbeidsongeschikte niet lukt om 50% van de door de UWV vastgestelde restverdiencapaciteit te verdienen, bestaat er recht op een vervolguitkering.

Voor hoeveel procent arbeidsongeschikt?

Een UWV-arts gaat de arbeidsbeperkingen vaststellen. Door de arbeidsdeskundige wordt vervolgens bepaald wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. De arbeidsdeskundige stelt vast wat de werknemer nog kan verdienen ondanks zijn ziekte, gebrek of beperking.

Onze verzekeraars met ziekteverzuimverzekeringen

Een goede vergelijking van uw ziekteverzuimverzekering is zeer waardevol. Wij werken op dit gebied samen met een groot aantal verzekeraars waardoor wij een brede vergelijking voor u kunnen maken.

Hieronder het meest actuele overzicht van onze verzekeraars:

 • ASR
 • Nationale Nederlanden
 • Avero
 • Quantum Leben
 • Goudse Verzekeringen
WIA-aanvullingsverzekering

Wat is een WIA-aanvullingsverzekering?

Werknemers hebben wettelijk recht op loondoorbetaling in de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Daarna komen ze onder voorwaarden in aanmerking voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het resterende inkomen, kan de financiële achteruitgang groot zijn. Hierbij kunt u uw werknemers ondersteunen met een WIA-aanvullingsverzekering.

U kunt aanvullende verzekeringen afsluiten om uw werknemers meer financiële zekerheden te bieden bij arbeidsongeschiktheid. Het is ook in het belang van de werkgever om te zorgen voor goede vangnetten bij arbeidsongeschiktheid. De kosten voor deze verzekering kunnen (deels) door de werknemers zelf betaald worden.

Enkele nuttige WIA-aanvullingsverzekeringen zijn:

 • WGA hiaatverzekering basis – Deze verzekering vangt het inkomensverlies op als het een werknemer niet lukt om naast de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voldoende te werken
 • WGA hiaatverzekering uitgebreid – De verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen tot 70% van het loon
 • WIA excedentverzekering – Verzorgt een uitkering voor zover het inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt of zorgt voor een uitkering boven 70% van het laatst verdiende loon (maximaal 80%)
WGA-gatverzekering

Wat is een WGA gat verzekering?

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn krijgen na twee jaren ziekte te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij volledige arbeidsongeschiktheid zonder vooruitzichten op verbeteringen volgt er een zogenaamde IVA uitkering. In andere gevallen volgt er een WGA uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. In dat geval kan het inkomen van werknemers veel lager uitvallen. De WGA gat verzekering kan het financiële tekort dichten.

Wanneer volgt er een WGA uitkering?

Arbeidsongeschikten die minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen aanspraak maken op een WGA uitkering. Binnen deze regeling wordt de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer aangemoedigd om te werken. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van hoeveel de werknemer werkt. Binnen de WIA krijgt de werknemer eerst een loongerelateerde uitkering. De duur hiervan is afhankelijk van het arbeidsverleden. Na deze uitkering volgt:

 • Vervolguitkering – de uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon, of
 • Loonaanvullingsuitkering – de uitkering is gerelateerd aan het inkomen dat de werknemer nog kan verdienen

WGA gat verzekering aanspreken

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zijn nog in staat om een bepaald inkomen te verdienen. Dit wordt de verdiencapaciteit genoemd. Als het niet lukt om minimaal de helft van deze verdiencapaciteit te benutten, bestaat er recht op een vervolguitkering. De WGA gat basisverzekering kan zorgen voor een aanvulling op de uitkering.

Ook met de loonaanvullingsuitkering kan er een hiaat in het inkomen ontstaan. Het gat is te dichten met een WGA gat uitgebreid verzekering. Deze verzekering vult de uitkering aan tot 70% van het oude inkomen.